Compromís amb l'evangeli

Identificant aquest compromís com la proposta feta a la humanitat per a superar les limitacions pròpies de la naturalesa humana i assolir un estat de plenitud individual i col·lectiu. Jesús és el model a seguir i encarna aquesta proposta de plenitud que Déu fa a la humanitat. Vivim la nostra experiència de fe i de sentit profund de la vida, cercant compartir-la ecumènicament amb les altres esglésies cristianes i amb els fidels d’altres religions o conviccions.ornament1

Compromís amb el país

Com a espai on es concreta el que anomenem el Regne de Déu. Col·laborar amb tots els homes i dones a qui estem units per una mateixa cultura, llengua i història per a promoure una societat millor, ens obre a veure el món com un projecte comú, la casa de tots que ajudem a construir des de la nostra concreta realitat nacional. En definitiva, ferm compromís amb Catalunya i els altres països de llengua catalana i occitana.

ornament1

Compromís social

Mitjançant el qual concretem el més gran manament de la fe cristiana, l’amor al proïsme. No hi pot haver fidelitat al projecte de Jesús, adhesió amb el seu Evangeli, sense un compromís total amb les causes del Regne, que són les causes dels oprimits i dels més vulnerables de la nostra societat, com també ho és el compromís amb la cura i la sostenibilitat del medi natural, de què som hereus i responsables de mantenir el llegat per a les altres generacions.
ornament1

Compromís amb el medi ambient

El món és la casa de tots, del gènere humà i dels altres éssers vivents. Tots han de merèixer la nostra cura i el nostre respecte, inclòs el planeta Terra sencer que ens sosté i ens nodreix. Cal acabar amb la sobreexplotació del medi natural i l’excés d’emissions de gasos nocius i d’efecte hivernacle. Els cristians tenim la responsabilitat de salvaguardar l’obra creadora de Déu de la que la humanitat n’és simplement “administradora”. Fotografia: entorn de Poblet
ornament1