• Inventari de grups dedicats a la protecció o la preservació del medi ambient
  • Recapitulació d’accions concretes dutes a terme per d’altres col·lectius
  • Participació en determinades accions seleccionades