Organitzador: Effathà-cristiansdebase.cat
Coordinat per: Joan Maluquer i Ferrer
Durada: 8 hores (del 12 d’abril al 31 de maig del 2023)
Lloc: sessió telemàtica
Horari: dimecres a les 6 del vespre

Justificació i objectius

En els més de mil anys de la nostra història, el cristianisme ha passat de ser l’eix vertebrador de la societat en molts dels seus aspectes a tenir-hi un paper secundari, fins i tot residual. En aquest segon curs de «Coneixement de Catalunya i espiritualitat» mirarem amb perspectiva el protagonisme de l’Església en la configuració del nostre territori, en la creació musical i artística i en l’arquitectura. També abordarem la convivència entre la fe i la ciència en una societat laica i alguns debats ideològics que aquests darrers anys han sorgit entorn de les festes populars d’origen religiós. Finalment, veurem com es pot ser cristià avui, en una societat amb noves generacions majoritàriament i culturalment desvinculades del cristianisme.

Temari

1. La religió en època de cristiandat i la religió avui
per PERE CODINA (director d’El Pregó)
dimecres 12 d’abril, a les 6 del vespre

2. La construcció del paisatge català: parròquia i organització del territori
per JORDI BOLÒS (catedràtic d’història medieval a la Universitat de Lleida)
dimecres 19 d’abril, a les 6 del vespre

3. Música i espiritualitat: del Llibre vermell de Montserrat ençà
per JOAN CUSCÓ (professor d’estètica, teoria de l’art i història de la música a la Universitat de
Barcelona)
dimecres 26 d’abril, a les 6 del vespre

4. L’art romànic i gòtic dels Països Catalans en temps de canvis: context internacional i valoració
per ROSA ALCOY (catedràtica d’història de l’art a la Universitat de Barcelona)
dimecres 3 de maig, a les 6 del vespre

5. Espiritualitat i ciència: àmbits contraposats?
per RAMON M. NOGUÉS (catedràtic emèrit de la Unitat d’Antropologia Biològica a la Facultat
de Ciències, Universitat Autònoma de Barcelona)
dimecres 10 de maig, a les 6 del vespre

6. La Sagrada Família: el simbolisme religiós en l’arquitectura
per JORDI FAULÍ (arquitecte director del Temple Expiatori de la Sagrada Família)
dimecres 17 de maig, a les 6 del vespre

7. Una cultura popular sense base religiosa? El debat ideològic sobre la festa en la societat d’avui
per JOSEP FORNÉS (antropòleg i exdirector del Museu Etnològic i de les Cultures del Món de
Barcelona)
dimecres 24 de maig, a les 6 del vespre

8. El cristianisme té futur?
per CINTO BUSQUET (teòleg, rector de la parròquia de Calella)
dimecres 31 de maig, a les 6 del vespre