• Participació en actes de reivindicació col·lectius:
    • de caire nacional
    • de caire social
    • de caire mediambiental
  • Reivindicació de l’arrelament al país de les jerarquies eclesiàstiques
  • Reivindicació de l’ús de les llengües catalana i occitana en tots els actes religiosos vinculats al nostre país