Organització

Estructuració general

El moviment  Effathà-cristiansdebase.cat, institucionalment s’aixopluga en la Fundació Occitano Catalana (FOC), amb seu a Via Laietana, 39, 3a planta, Barcelona 08003. 

És un moviment plenament sobirà regit per  la seva Assemblea General i l’equip de coordinació.     

El suport organitzatiu i de gestió econòmica descansa en la FOC. En el seu Patronat, Effathà-cristiansdebase.cat, hi està equitativament representat, puix que la majoria dels seus membres ho són també d’Effathà-cristiansdebase.cat.

El suport de comunicació i difusió recolza en El Pregó i el departament de comunicació de la FOC.

El desenvolupament de les activitats s’estructura en àmbits especialitzats.

Àmbits

Àmbit de reflexió i pregària

Responsables: Pere Codina, Montserrat Figuera i Jaume Reguant

Àmbit de pensament i debat 

Responsables: Pere Codina, Jaume Reguant i Enric Cirici    

Àmbit d’Actuació Cívica

 • Participació en actes de reivindicació col·lectius:
  • de caire nacional
  • de caire social 
  • de caire mediambiental
 • Reivindicació de l’arrelament al país de les jerarquies eclesiàstiques
 • Reivindicació de l’ús de les llengües catalana i occitana en tots els actes religiosos vinculats al nostre país

Responsables: Ramon Mir i Jaume Comellas

Àmbit de formació i publicacions

Responsables: Joan Maluquer i Lluís Pagès

Àmbit d’acció social

Responsables:

Àmbit de medi ambient    

 • Inventari de grups dedicats a la protecció o la preservació del medi ambient
 • Recapitulació d’accions concretes dutes a terme per d’altres col·lectius
 • Participació en determinades accions seleccionades

Responsables:

Coordinació generals dels àmbits

Responsables: Joan Amorós, Jaume Reguant i Assumpta Torrent